Facebook

Galerie

Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti

Prelegeri Erasmus de la Facultatea de Administratie si Afaceri

 

Programul Erasmus are ca obiective principale extinderea colaborărilor internaţionale, îmbunătăţirea calităţii învăţământului pe tot parcursul vieţii, consolidarea cooperării europene şi lărgirea accesului la resursele educaţionale din Unuiunea Europeană, creşterea accesibilităţii şi atractivităţăii oportunităţilor de învăţare, promovarea creativităţii şi competitivităţii, a spiritului antreprenorial, dezvoltarea de practici inovatoare, promovarea cooperării în domeniul asigurării calităţii în toate sedctoarele educaţiei şi formării în Europa.
 
Pe baza acordurilor cu universităţile partenere:
 

 

  • Începând cu anul universitar 2011/ 2012, au susţinut prelegeri de la Facultatea de Administraţie şi Afaceri:

 

Prof. univ. dr. Sorin Toma (Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, Italia) pe tema „The Geography of Entrepreneurial Activitz in Romania” (iunie 2011);
Conf. univ. dr. Cornelia Nistor (Universite d’Auvergne Clermont 1, IUP Economie et Gestion des Entreprises, Clermont-Ferrand, Franţa) pe tema „Les Investissements Francaises en Roumanie” (mai 2011);
Lector univ. dr. Anca Bratu (University of Piraeus, Pireu, Grecia) pe tema „The Entrepreneur – Past, Present and Future” (iunie 2011);
Asist. univ. dr. Cristina Raluca Popescu (Universita degli Studi di Bari, Italia) pe temele „Competitiveness in The Romania Economic Sector” şi “The Romanian Banking Sector”(mai 2011);
Prep. univ. drd. Ioana Josan (Academia Stopanska D.A. Tsenov, Svishtov, Bulgaria) pe tema “Investment in Human Capital – Parallel Between Romania and Bulgaria” (mai 2011);
Prep. univ. drd. Mihaela Cornelia Sandu (Universita degli Studi di Cassino, Italia) pe tema „Economical Behavior. Consumer Behavior in Uncertain Environment” (iunie 2011);
Prep. univ. Eleonora Baban (Universita degli Studi della Basilicata, Potenza, Italia) pe tema „Characteristics of the Romanian Business Environment” (iunie 2011).
Prof. univ. dr. Cătălina Ioana Bonciu (Sapienza Universita di Roma, Roma, Italia) pe tema „Stress managemet” (iunie 2012)
Conf. univ. dr. Alexandrina Şerban (Universite Pierre Mendes France Grenoble II, Grenoble, France) pe tema „Le systeme juridique roumain apres la revolution du Decembre 1989” (aprilie 2012)
Lector univ. dr. Florin Rotaru (Universita degli Studi di Urbino „Carlo Bo”, Urbino, Italia) pe tema „La citta europea sostenibile ” (mai 2012)
Asist. univ. dr. Radu Herman (Istanbul Aydin Universitesi, Istanbul, Turcia) pe tema „The non-profit Sector in Romanian Economy” (aprilie 2012)
Asist. univ. dr. Cristina Raluca Popescu (Universita degli Studi di Bari „Aldo Moro”, Bari, Italia) pe tema „Competition in the Romanian Tourism Marketplace” (mai 2012)
Prof. univ. dr. Cătălina Ioana Bonciu (Universita degli Studi di Urbino „Carlo Bo”, Urbino, Italia) pe tema „Management of Discomfort at Working Place” (aprilie 2013)
Conf. univ. dr. Adela Coman (Universita degli Studi di Urbino „Carlo Bo”, Urbino, Italia) pe tema „European Consumer – Reality or Myth” (aprilie 2013)
Conf. univ. dr. Monica Ardeleanu (A.D. Tsenov Academy, Svishtov, Bulgaria) pe tema „Mediation in Business Environment” (iunie 2013)
Lector univ. dr. Florin Rotaru (Universite Pierre Mendes, Institut Universitaire de Technologie, Grenoble, Franta) pe tema „Sur Developpement Economique”(martie 2013)
Lector univ. dr. Cristina Raluca Popescu (West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland) pe tema „Romanian Business Environment. Case Study on the Romanian Tourism Marketplace ” (aprilie 2013)
Asist. univ. dr. Radu Herman (University of Piraeus, Pireu, Grecia) pe tema „Innovation Strategies in Firms: A Case Study Regarding the Firms in Romania from Manufacturing Sector” (aprilie 2013)
Asist. univ. drd. Rodica Ianole (Universidad de Castilla La Mancha, Albacete, Spania) pe tema „A Brief Intorduction to Behavioral Economics and Game Theory” (mai 2013)
Prep. univ. drd. Mihaela Sandu (University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Polonia) pe tema „The Influence of Corporate Reputation in Online Competition” (mai 2013)
Prof. univ. dr. Cătălina Ioana Bonciu (University of Piraeus, Grecia) pe tema „Le Management du Disconfort au Lieu du Travail” (iunie 2014)
Prof. univ. dr. Sorin George Toma (Universita degli Studi di Urbino „Carlo Bo”, Urbino, Italia) pe tema „Entrepreneurship in Romania and E.U.” (mai 2014)
Conf. univ. dr. Corina Manuela Rădulescu (Universite Paris – Dauphine, Paris, Franţa) pe tema „La Mission de la Communication Institutionnelle. Les Elements qui Faconnent l’Image Instititionnelle d’une Om rganisation” (mai 2014)
Conf. univ. dr. Anca Monica Ardeleanu (A.D. Tsenov Academy, Svishtov, Bulgaria) pe tema „Mediation of the Labor Conflicts” (mai 2014)
Conf. univ. dr. Alexandrina Şerban (University of Piraeus, Grecia) pe tema „Les Droits Fundamentaux en Roumanie Apres la Revolution de 1989 dans les Conditions de la Globalisation de la Societe Actuelle et Aussi de la Crise Economique e Financiere” (iunie 2014)
Lector univ. dr. Florin Rotaru (Universite Paris – Dauphine, Paris, Franţa) pe tema „La Direction du Developpement” (mai 2014)
Asist. univ. dr. Rodica Ianole (Universidade de Aveiro, Portugalia) pe tema „Selected Topics in Behavioral Economics and Decision Theory” (aprilie 2014)
Asist. univ. dr. Mihaela Cornelia Sandu (Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema „Modelul de Regresie Multifactorială” (mai 2014)
Asist. univ. drd. Sabin Mihai Niculae (Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema „Antrepreneurship and Personal Development Workshop” (mai 2014)
Prep. univ. drd. Eleonora Gabriela Baban (Universita degli Studi della Basilicata, Potenza, Italia) pe tema „The Role of Leadership in the Public Sector in Romania – Characteristics in the Contemporary Context” (ianuarie 2014)
Conf. univ. dr. Adela Coman (Universidade de Aveiro, Portugalia) pe tema „Consumer Behavior and  Cultural Patterns” (iunie 2015)
Conf. univ. dr. Alexandrina Şerban (Universite Paris - Dauphine, Paris, Franţa) pe tema „Les Avatares du Systeme Politique de la Roumanie Apres la Revolution” (iunie 2015)
Lector univ. dr. Florin Rotaru (Universite Paris – Dauphine, Paris, Franţa) pe tema „Le Developpement Economique” (mai 2015)
Lector univ. dr. Radu Herman (D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria) pe tema „Industrial Politics for SME’s” (mai 2015)
Asist. univ. drd. Valentin Mihai Leoveanu (Universita degli Studi di Salerno, Salerno, Italia) pe tema „Financial Analysis of an Investment Projects” (mai 2015)
Prof. univ. dr. Elena Nolica Druică (Leuphana Universitat, Luneburg, Germania) pe tema „Applied econometrics” (mai 2016)
Conf. univ. dr. Rodica Ianole (Leuphana Universitat, Luneburg, Germania) pe tema „Microeconomics/Behavioral Economics” (mai 2016)
Conf. univ. dr. Mariana Camelia Cojocaru (Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema „Operations Management” (aprilie 2016)
Conf. univ. dr. Silviu Ștefan Traian Cojocaru (Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema „Business Consulting ans Economic IT Systems” (aprilie 2016)
Conf. univ. dr. Adela Coman (Universita degli Studi di Salerno, Italia) pe tema „The Role of Motivation and Personal Values in Consumer Behavior” (mai 2016)
Lector univ. dr. Mihaela Cornelia Sandu (Universidade de Aveiro, Portugalia) pe tema „Corporate Reputation. Determinants of Corporate Reputation” (mai 2016)
Lector univ. dr. Radu Herman (Istituto Universitario della Mediazione Academy School, Napoli, Italia) pe tema „Industrial Policies for SMEs” (mai 2016)
Asist. univ. dr. Valentin Mihai Leoveanu (Istituto Universitario della Mediazione Academy School, Napoli, Italia) pe tema „Financial Analysis of an Investment Project” (mai 2016)

Prelegeri Erasmus la Facultatea de Administratie si Afaceri

Programul Erasmus are ca obiective principale extinderea colaborărilor internaţionale, îmbunătăţirea calităţii învăţământului pe tot parcursul vieţii, consolidarea cooperării europene şi lărgirea accesului la resursele educaţionale din Unuiunea Europeană, creşterea accesibilităţii şi atractivităţăii oportunităţilor de învăţare, promovarea creativităţii şi competitivităţii, a spiritului antreprenorial, dezvoltarea de practici inovatoare, promovarea cooperării în domeniul asigurării calităţii în toate sedctoarele educaţiei şi formării în Europa.
 
Pe baza acordurilor cu universităţile partenere:
 

  • Începând cu anul universitar 2011/ 2012, au susţinut prelegeri la Facultatea de Administraţie şi Afaceri:

 

Prof. univ. dr. Giovanni Schiuma (Universita degli Studi della Basilicata, Potenza, Italia) pe tema „Knowledge Asset Management” (iunie 2011);
Conf. univ. dr. Margarita Bogdanova (Academia Stopanska D.A. Tsenov, Svishtov, Bulgaria) pe tema „Regional Policy and Regional Development” (mai 2011);
Lector univ. dr. Boguslawa Stanczewska (Akademia Podlaska – University of Natyural Sciences and Humanities, Siedlce, Polonia) pe tema „International Aspects of the Negiciation, Technique and Way of Negotiation” (septembrie 2011);
Asist. univ. dr. Jolanta Brodowska Szevczuk (Akademia Podlaska – University of Natyural Sciences and Humanities, Siedlce, Polonia) pe tema „The Influence of The Sector Operational Programme on the Competitiveness of the Small and Medium Companies in Poland” (septembrie 2011);
Lector univ. dr. Nicolas Roger (Universite de Grenoble 2, IUT Valence, Grenoble, Franţa) pe temele „Youth in Europe”, „Shia Islam Geopolitique”, „Intercultural Differences in the Management in Europe”(ianuarie 2012);
Prof. univ. dr. Marzena Wojchik-Augustyniak (University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland) pe temele „Strategic analysis methods”, „Value innovation” (iunie 2012)
Conf. univ. dr. Wioletta Wereda (University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland) pe temele „CRS”, „Smart communities” (iunie 2012)
Prof. univ. dr Domenico de Vincenzo(Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema “Politiche Ambientali. Distretti Industriali di Piccola Impresa” (mai 2013)
Conf. univ. dr. Wioletta Wereda (University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland) pe tema “Stakeholder Relationship Management”, (mai 2013)
Prof. univ. dr. Teresa Szot – Gabrys (University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland) pe tema “Management / Financial Planning, Investment Project Management”, (mai 2013)
Prof. univ. drJoanna Hernik(West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland) pe tema “Effects on Conflict Within an Organization”, (iunie 2013)
Asist. univ. dr Cristina Ferrer Garcia(Universidad de Zaragoza, Teruel, Spania) pe tema “Financial Analysis and Financial Statements”(iunie 2013)
Prof. univ. dr Fabio Nappo(Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema “L’Informativa Esterna d’Impresa” (septembrie 2013)
Prof. univ. dr Fabio Nappo (Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema “Intellectual Capital General Profile” (mai 2014)
Prof. univ. dr Bruno Marsigalia (Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema “Evaluation of the Intellectual Capital” (mai 2014)
Prof. univ. dr Maria Porcelli (Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema “The Medical Professional Responsability” (mai 2014)
Instructor (Lector univ. drd.) Koksal Gurel (Giresun University, Turcia) – stagiu training (septembrie 2014)
Prof. univ. dr. Boidurjo Kanta Mukhophadyay (University of Sussex, Brighton, Marea Britanie) pe temele “Motivation at Workplace”, “Leadership: Theory and Practice”, “Macroeconomics”, “Globalisation and Corporate Social Responsibility” (aprilie - mai 2015)
Prof. univ. dr. Fabio Nappo (Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema “Intangible Assets Evaluation and Knowledge Management” (aprilie - mai 2015)
Prof. univ. dr. Bruno Marsigalia (Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema “Corporate Governance. Evaluation of Enterprises” (aprilie - mai 2015)
Prof. univ. dr. Maria Porcelli (Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema “Family Law” (aprilie - mai 2015)
Prof. univ. dr. Beata Domanska Szaruga (University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland) pe temele “Risk Management and Business Continuity”, “Banking and Shadow Banking”, “Customer’s Security on Financial Services Market”, (mai 2015)
Conf. univ. dr. Rafal Matera(University of Lodz, Poland) pe temele “Inclusive and Extractive Institutions. Comparison of Poland and Romania”, “G7/G8/G20 as the Examples of Collective Management”, “Institutionalization in the Time of Globalization”, “Global Leaders and their Impact on the World Economy”, (mai 2015)
Prof. univ. dr. Wioletta Wereda (University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland) pe temele “Stakeholders and Their Role in the Contemporary Business World”, “Evolution of the Stakeholders Relationship Management”, “Examples of goog Practice”, (mai 2015)
Prof. univ. dr. Violeta Kraeva (D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria) – stagiu training (septembrie 2015)
Prof. univ. dr. Eduardo Maria Piccirilli (Istituto Universitario della Mediazione Academy School, Napoli, Italia) pe temele “European Organization System”, “European Bodies”, “European Budget”, “Financial Autonomy” (octombrie 2015)
Prof. univ. dr. Wioletta Wereda (University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Polonia) pe temele "Evolution of public management and e-administration", "Customer orientation in public and private organizations" (mai 2016)
Prof. univ. dr Maria Porcelli (Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema “Family Law” (mai 2016)
Prof. univ. dr. Fabio Nappo (Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema “Business Management” (mai 2016)
Prof. univ. dr. Bruno Marsigalia (Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, Italia) pe tema “Business Administration. Corporate Governance and Evaluation of Enterprises” (mai 2016)
Conf. univ. dr. Silvyia Kostova (D.A. Tsenov Academy of Economy, Svishtov, Bulgaria) pe temele “The characteristics of the audit services”, “Preparation of documental records of audit results” (mai 2016)
Conf. univ. dr. Plamen Petkov (D.A. Tsenov Academy of Economy, Svishtov, Bulgaria) pe temele "The classical linear regression model: the principle of the least squares and a review of statistical properties of the least square estimators", "Two variable Linear Models: Interval estimations and hypothesis testing, test of significance of parameter Estimates, test of Goodness of fit and correlation", "Violation of classical linear model hypothesis: heteroscedasticity, autocorrelation, multicolinearity", "Applying specialized software in teaching econometrics - Gretl, EasyReg, JMulTi etc." (mai 2016)
Asist. univ. dr. Joanna Dzionek - Kozlowska (University of Lodz, Polonia) pe temele "Economic Crisis and Homo Economicus: an Abstract Concept or a Role Model for the Entrepreneurs", "Economics in Times of Crisis: in Search for a New Paradigm", "Economist as Preacher or How the Economists Advise", "Economics and Political Systems" (noiembrie 2015)

 

© 2017 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin