Facebook

Galerie

Managementul Crizelor


DescriereCoordonator master:

Conf.Univ.Dr. Silviu COJOCARU

 
DESCARCĂ PLIANT ADMITERE


 
   Programul „MANAGEMENTUL CRIZELOR” reprezintă o structură de master ce urmăreşte calificări profesionale specifice administraţiei publice europene.
 
·         Misiunea acestui program de master este de a forma, în concordanță cu standardele de calitate, specialişti de înaltă calificare în prevenirea și gestionarea crizelor, care să contribuie la îmbunătăţirea sistemului economic şi la creşterea performanţei în cadrul organizațiilor publice și private naționale și europene.
 
·         Obiectivele programului de master sunt:
o        Formarea de specialişti de înaltă calificare în prevenirea și gestionarea crizelor;
o        Perfecţionarea în domeniul medierii și gestionării conflictelor;
o        Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul crizelor și conflictelor la nivel național și european.
 
·          Durata: 4 semestre (2 ani)


Planuri de Învăţământ şi Fişe DisciplinePlanul de învăţământ structurat pe 4 semestre şi cuprinzând 120 de credite transferabile şi include discipline precum:
·         Analiză organizaţională
·         Politici publice: formularea politicilor de securitate naţională
·         Crize şi conflicte internaționale: prevenire şi gestionare
·         Managementul riscului
·         Crize economice în contextul globalizării
·         Crize online şi gestionarea bazelor de date
·         Managementul crizelor și auditul de securitate
·         Planificarea și managementul programelor pentru situații de risc
·         Management strategic în situaţii de criză
·         Mediere şi tehnici de prevenire şi gestionare a conflictelor
·         Metode şi tehnici de cercetare. Scrierea rapoartelor
·         Managementul crizelor în sistemul de ordine și siguranță publică
·         Managementul comunicării în situaţii de criză
·         Decizia în condiţii de risc şi incertitudine
·         Gestionarea riscului de mediu
·         Asigurări împotriva situațiilor de risc
·         Analiza informaţiilor pentru prevenirea şi gestionarea crizelor
·         Sistemele Expert în Managementul Crizelor
·         Riscuri demografice şi sociale
·         Sectorul privat de securitate şi gestionarea crizelor
·         Practică de specialitate


Profesori


Cadrele didactice sunt profesori ai Facultăţii de  Administraţie şi Afaceri cu experienţă  didactică şi de cercetare. În plus, o serie de profesori provin dintre liderii unor instituţii publice sau private, cu experienţă practică în managementul crizelor.
Menţionăm cadrele didactice implicate în acest program:

Ø Prof. univ. dr. ION BUCUR
Ø Prof. univ. dr. PAUL MARINESCU
Ø Prof. univ. dr. CONSTANTIN GHIGA
Ø Prof. univ. dr. SORIN-GEORGE TOMA
Ø Conf. univ. dr. RĂZVAN PAPUC (Decan)
Ø Prof. univ. dr. MARIAN ZULEAN
Ø Conf. univ. dr. MONICA ARDELEANU
Ø Conf. univ. dr. MARIN BURCEA
Ø Conf. univ. dr. SILVIU COJOCARU

PROFESORI ASOCIAȚI
Ø Adrian Baciu, Project Manager Public Safety at Intergraph Computer Services
Ø AUREL BĂLOI, Director General Intergraph Computer Services
Ø Gen (rez) dr. CONSTANTIN DEGERATU, fost sef al Statului Major General, fost consilier prezidential si fondator al Institutului de Studii de Securitate
Ø CLAUDIU DEGERATU, fost director general, MApN, președinte al Comitetului Director CENCOOP și al Comitetului Director al SHIRBRIG
Ø Comisar-șef ANDREI GHEORGHE, director general adjunct, Direcția Generală Management Operațional
Ø Dr. VIOREL MIHAILA, expert in comunicare strategica si operatiuni psihologice
Ø CRISTIAN LAZAR, Academia Nationala de Informatii


© 2017 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin